Unicaff

Unicaff Cold Brew คืออะไร

Unicaff Cold Brew คือกาแฟสกัดเย็นที่ มีการคัดเลือกเมล็ดกาแฟอาราบีก้าแท้ 100%
มาจาก(Single Origin)  3แหล่งที่มีคุณภาพ  ในสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน
เพื่อนำมาสกัดเย็น แบบเข้มข้น แบบแยกแหล่งปลูก (ไม่มีการ Blend)
ตามกระบวนการธรรมชาติ ใช้เวลา 12 ชั่วโมง ต่อรอบการสกัด
กรรมวิธีการผลิตพิถีพิถันและสะอาดและปลอดภัย
เราใช้เมล็ดที่คั่วอ่อน และ คั่วกลางนำมาบดในขนาดที่เหมาะสมกับการสกัดเย็น

แหล่งที่ 1 แหล่งปลูกเทพเสด็จ 

“กาแฟเทพเสด็จ” ปลูกบนพื้นที่ตำบลเทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ บนความสูง1,100 -1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
ให้เมล็ดกาแฟสะสมธาตุอาหารอย่างช้าๆ และเป็นการปลูกร่วมกับป่าต้นไม้ใหญ่ ปราศจากการใช้สารเคมี อีกทั้งยังเก็บเกี่ยวด้วยมือ 
โดยคัดสรรจากเมล็ดที่สุกเป็นสีแดงเต็มที่ และแปรรูปอย่างพิถีพิถัน ให้รสชาติและกลิ่นที่เข้มข้น เป็นเอกลักษณ์ที่มีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ป่า

แหล่งที่ 2 แหล่งปลูกแม่ริม

ไร่กาแฟ จากแม่ริมเชียงใหม่  ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1200 เมตรจากระดับน้ำทะเล และในพื้นที่มีการปลูกดอกไม้จำนวนมาก จึงทำให้รสชาติออกกลิ่นดอกไม้หอมหวาน กรรมวิธีการผลิตพิถีพิถันและได้รับรางวัลความสะอาดจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

แหล่งที่ 3 แหล่งปลูกแม่จันใต้ เชียงราย

ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1300 ฟุต เป็นกาแฟที่ดีอีกที่นึงที่มาจากป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งของไทยที่ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ ขนาดทดลอง 50 ML จำนวน 6 รสชาติ 

1.คั่วอ่อน  แหล่งปลูกเทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่             2.คั่วกลาง แหล่งปลูกเทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

3.คั่วอ่อน  แหล่งปลูกแม่ริม เชียงใหม่             4.คั่วกลาง แหล่งปลูกแม่ริม เชียงใหม่

5.คั่วอ่อน  แหล่งปลูกแม่จันใต้ เชียงราย            6.คั่วกลาง แหล่งปลูกแม่จันใต้ เชียงราย

เพื่อให้ท่านสามารถนำไป Mix กับน้ำหรือนมได้เอง

สะดวก สนุก ได้ประสบการณ์ใหม่ ไม่ต้องทำเอง

1.คั่วอ่อน  แหล่งปลูกเทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (Yellow Label) 
กาแฟคั่วอ่อน ระดับของรสชาติของกาแฟชัดที่มีรสเปรี้ยวเล็กน้อยแทรกขม หอมกลิ่นดอกไม้ป่า

2.คั่วกลาง แหล่งปลูกเทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ (Blue Label)
ตัวนี้เป็นกาแฟคั่วกลาง รสชาติของกาแฟมีความแน่นหอมกลิ่นช็อคโกแลตและมีความขม และหวานอ่อนๆ

3.คั่วอ่อน  แหล่งปลูกแม่ริม เชียงใหม่(Pink Label)
กาแฟตัวนี้อยู่ในการคั่วระดับคั่วอ่อน มีความชัดรสชาติสูง มีบอดี้และบาลานซ์ที่ดีและให้ความเปรี้ยวออกหวาน กลิ่นดอกไม้อบอวน

4.คั่วกลาง แหล่งปลูกแม่ริม เชียงใหม่(Red Label)
เป็นกาแฟที่คั่วในระดับคั่วกลางให้บอดี้ที่ค่อนข้างดี มีความกลมกล่อมและเข้าถึงได้ง่ายมีรสชาติหวานที่ทำให้นึกถึงช๊อกโกแลตนมและคาราเมล

5.คั่วอ่อน  แหล่งปลูกแม่จันใต้ เชียงราย(Gray Label)
เมล็ดกาแฟที่คั่วอ่อนที่สุดของทางร้าน ให้ความเปรี้ยวสว่างสดใสแบบผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ และฉ่ำแบบสโตนฟรุต มีบอดี้ในรูปแบบที่คล้ายกับชาดำและความหวานจบท้ายของลูกบ๊วยสุก
 

6.คั่วกลาง แหล่งปลูกแม่จันใต้ เชียงราย(GreenLabel)
กาแฟตัวนี้อยู่ในการคั่วระดับคั่วกลางอ่อน มีความซับซ้อนทางรสชาติสูง มีบอดี้และบาลานซ์ที่ดีและให้ความเปรี้ยวหวานในแบบของผลไม้ตระกูลส้ม